• /θoul/

  Thông dụng

  Cách viết khác thole-pin

  Danh từ

  Cọc chèo (cọc ở mép thuyền để cột bơi chèo)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chốt gỗ
  cupôn
  nhà tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X