• /´θɔ:ninis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính có gai
  (nghĩa bóng) tính gai góc, tính khó khăn, tính hắc búa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X