• Điện

    cuộn dây ba pha phần ứng

    Giải thích VN: Toàn bộ ba cuộn dây một pha trên phần ứng tuần tự cách khoảng nhau 1/3 và 2/3 khoảng cách gần nhất giữa hai cực có cùng cực tính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X