• Điện tử & viễn thông

    ngưỡng thềm âm thanh

    Giải thích VN: Âm nhỏ nhất có thể nghe được ở tần số riêng biệt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X