• Cơ - Điện tử

  Giới hạn bền mỏi (trong chu kỳ không đối xứng)

  Xây dựng

  độ bền mỏi, giới hạn mỏi

  Kỹ thuật chung

  giới hạn mỏi (với chu kỳ không đối xứng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X