• /´tai¸bi:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kèo (rầm ngang nối các rui)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dầm nối

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dầm nối

  Kỹ thuật chung

  dầm nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X