• /´tait¸fistid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Chặt chẽ; keo cú, biển lận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X