• Toán & tin

    sự ghép nối chặt chẽ

    Điện lạnh

    độ ghép chặt
    độ ghép kín (lớn hơn độ ghép tới hạn)

    Điện

    sự ghép chặt

    Giải thích VN: Sự ghép hỗ cảm thật sát khiến cho toàn bộ từ thông một cuộn dây có thể đi qua một cuộn dây khác.

    Kỹ thuật chung

    liên kết mạnh
    ghép chặt

    Xây dựng

    ghép chặt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X