• /´taitnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất kín, tính không thấm rỉ
  Tính chất chật, tính bó sát (quần áo)
  Tính chất căng, tính chất căng thẳng
  Tính chất khó khăn, tính khan hiếm, tính khó hiếm (tiền...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  độ dôi (trong lắp ghép), độ kín, độ khít

  Xây dựng

  tính kín

  Kỹ thuật chung

  độ chặt
  tightness test
  sự thử nghiệm độ chặt
  độ khít
  tightness (watertightness)
  độ khít kín không rò nước
  độ kín
  sự căng thẳng (dây)
  sự kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X