• /´taim¸buk/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sổ ghi giờ làm việc, sổ chấm công (như) time-card
  Sổ kiểm diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X