• /´taimkən¸sju:miη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Tốn nhiều thời gian, đòi hỏi nhiều thời gian, cần nhiều thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X