• /´taimiks¸paiəd/

  Cơ - Điện tử

  (adj) hết hạn, mãn hạn, hết thời hạn sử dụng

  Xây dựng

  hết hạn sử dụng

  Thông dụng

  Tính từ
  (quân sự) mãn hạn; hết hạn tại ngũ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X