• /´taim¸sə:viη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xu thời, cơ hội; ứng xử như kẻ xu thời
  time-serving politicians
  những nhà chính trị xu thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X