• Điện

    hằng số thời gian (trong mạch RL)

    Giải thích VN: Thời gian cần để cường độ dòng điện trong cuộn điện cảm gia tăng 63,2% hoặc giảm 36,7 % trị số tối đa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X