• Thông dụng

  Thành Ngữ

  time was (when..)..
  dã có lúc/có th?i...

  Xem thêm time

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X