• /´taimlisnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tình trạng không chịu ảnh hưởng của thời gian
  Sự vô tận
  Sự thường xuyên
  Sự không đúng lúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X