• Điện

    sự điều chỉnh thời điểm (đánh lửa)

    Giải thích VN: Sự điều chỉnh thời điểm đánh lửa đúng với qui cách để máy phát đúng công suất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X