• /´titi¸leitiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Kích thích, kích động
  a middly titillating film
  một bộ phim hơi có chút kích dục
  Buồn cười, mắc cười

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X