• Idioms

    To be all of a dither
    Bối rối, rối loạn, không biết định thế nào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X