• Xây dựng

  tháo dây

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to cast off
  loại bỏ, thải, vứt bỏ, từ bỏ

  Xem thêm cast

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X