• Toán & tin

    vô hiệu hóa

    Giải thích VN: Tạm đình chỉ một thiết bị phần cứng hoặc một tính năng của chương trình, làm cho nó không sẵn sàng để sử dụng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X