• Idioms

    To do sb an injury
    Gây tổn hại cho người nào, làm hại thanh danh người nào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X