• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to drink someone
  uống hơn (ai), tửu lượng bỏ ai (xa)

  Xem thêm drink

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X