• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to enter a protest
  phản kháng; đề nghị ghi lời phản kháng của mình (vào văn bản...)

  Xem thêm enter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X