• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to explain away
  thanh minh (lời nói bất nhã...)

  Xem thêm explain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X