• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to finish with
  hoàn thành, kết thúc, làm xong ( (như) to finish off)

  Xem thêm finish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X