• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to fly off the handle
  nổi cơn tam bành

  Xem thêm fly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X