• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to follow (join) the banner of...
  đi theo ngọn cờ của..., theo phe đảng của...

  Xem thêm banner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X