• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to follow somebody like a shadow
  o follow somebody like St Anthony pig

  Xem thêm follow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X