• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to foot (meet) the bill
  thanh toán hoá đơn

  Xem thêm bill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X