• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give away the show x give good show!
  khá lắm!, hay lắm!

  Xem thêm show

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X