• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give back
  hoàn l?i, tr? l?i

  Xem thêm give

  Toán & tin

  hoàn lại

  Kỹ thuật chung

  trả lại
  trở về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X