• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give shape to something
  diễn đạt cái gì một cách rõ ràng

  Xem thêm shape

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X