• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give somebody a free hand
  để cho ai toàn quyền hành động

  Xem thêm free

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X