• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give somebody hot
  m?ng m? ai, x? v? dánh d?p ai

  Xem thêm give

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X