• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give somebody the sack
  đuổi, (thải, cách chức) người nào

  Xem thêm sack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X