• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give someone a black look
  lườm nguýt người nào

  Xem thêm black

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X