• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give the game away
  làm lộ bí mật

  Xem thêm game

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X