• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to gloze over
  bào chữa, biện hộ, thanh minh; làm giảm nhẹ (tội...)

  Xem thêm gloze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X