• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to grind to a halt/standstill
  hãm lại, dừng lại

  Xem thêm grind

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X