• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lie off
  (hàng hải) nằm cách xa (bờ hoặc tàu khác)

  Xem thêm lie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X