• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to look back
  quay l?i nhìn, ngoái c? l?i nhìn

  Xem thêm look

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X