• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lose one's voice
  không có khả năng diễn đạt ý kiến của mình

  Xem thêm lose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X