• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lose touch with sb
  mất liên lạc với ai, đứt liên lạc với ai

  Xem thêm lose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X