• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to mark off
  chọn lựa, phân biệt, tách ra ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Xem thêm mark

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X