• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to meet someone's eye
  nhìn vào mắt ai

  Xem thêm meet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X