• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to point off
  tách (s? l?) b?ng d?u ph?y

  Xem thêm point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X