• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to point over
  x?i (d?t) b?ng d?u mui thu?ng

  Xem thêm point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X