• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to put forward
  trình bày, d? xu?t, dua ra, nêu ra (k? ho?ch, lý thuy?t...)

  Xem thêm put

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X