• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to read a book from cover to cover
  đọc một quyển sách từ đầu đến cuối

  Xem thêm cover

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X